EDUSTUKSET JA PÄÄMIEHET

J.RETTENMAIER & SÖHNE

J. Rettenmaier ja Söhne -logo


Maailmanlaajuinen markkinajohtaja kuituteollisuudessa. J.Rettenmaier & Söhne kehittää ja valmistaa kuituja ja lisäaineita mm. rakennus-, asfaltti-, suodatus-, paperi- ja kartonkiteollisuudelle. Oy Finnpool Ab on toiminut vuodesta 1981 JRS:n edustajana Suomessa sekä vuodesta 1992 Viross

AMERICAN GILSONITE

American Gilsonite Company -logo


American Gilsonite Company (AGC) on jo vuodesta 1888 lähtien toimittanut Gilsonite-tuotteita ja siihen liittyvää palvelua. Gilsonite on American Gilsonite Companyn rekisteröimä tuotenimi. Gilsonite on hiilen ja kovabitumin näköistä hiilivetytuotetta, jota käytetään asfaltin ja kattopäällystemateriaalien modifiointiaineena.  Oy Finnpool Ab:lla on American Gilsoniten edustus Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Baltian markkinoilla.

6D SOLUTIONS

6D Solutions -logo


6D Solutions on erikoistunut erilaisiin asfaltin lujiteratkaisuihin, joita käytetään teitä, katuja, lentokenttiä sekä asfalttikenttiä rakennettaessa ja ylläpidettäessä. Oy Finnpool Ab:lla on Cidex-lasikuitulujiteverkkojen edustus Suomen ja Viron markkinoilla.

VÉGÉTAL BIOTEC

Vegetal Biotec -logo


Luontoystävälliset BioTec -asfaltinpoisto- ja tarttumisen estoaineet asfalttiteollisuudelle. Nestemäiset BIO-tuotteet ovat kasviöljypohjaisia, täysin biohajoavia ja turvallisia käyttää.

ASPHA-MIN

aspha-min -logo


aspha-min® on hienorakeinen lisäaine, jota käyttämällä pystytään alentamaan tienpäällystyksessä käytettävän asfalttimassan lämpötilaa. Alhaisempi sekoitus- ja levityslämpötila säästää energiaa ja pienentää asfalttimassan hiilidioksidi-, typpioksidi-  ja haitallisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Levitysvaiheessa massasta haihtuu vähemmän höyryjä, savua ja aerosoleja.

GRIMM

Grimm Metallpulver -logo


Alumiinipulveri kutistumisenestoon sementtiteollisuudessa.