Edustukset ja päämiehet

J.RETTENMAIER & SÖHNE

rettenmaier logo

Maailmanlaajuinen markkinajohtaja kuituteollisuudessa. J.Rettenmaier & Söhne kehittää ja valmistaa kuituja ja lisäaineita mm. rakennus-, asfaltti-, suodatus-, paperi- ja kartonkiteollisuudelle. Oy Finnpool Ab on toiminut vuodesta 1981 JRS:n edustajana Suomessa sekä vuodesta 1992 Virossa.


6D SOLUTIONS

6D solutions logo

6D Solutions on erikoistunut erilaisiin asfaltin lujiteratkaisuihin, joita käytetään teitä, katuja, lentokenttiä sekä asfalttikenttiä rakennettaessa ja ylläpidettäessä. Oy Finnpool Ab:lla on Cidex-lasikuitulujiteverkkojen edustus Suomen ja Viron markkinoilla.


PENTACHEM

pentachem logo

Erikoiskemikaaleja ja lisäaineita: mm. hidastimet, huokoistimet, hydrofobiset aineet, kutistumisen estoaineet, notkistimet, paksuntajat, selluloosaeetterit, tärkkelyseetterit ja vaahdonestoaineet.


ORGANIKKIMYA

Organik Kimya logo

ZYDEX

Zydex logo

Vuonna 1997 perustettu Zydex on erikoiskemikaaliyritys, jonka päämäränä on innovoida kestävää kehitystä. Monipuolisella tuotevalikoimaan kuuluu mm. tienrakennustuotteet.

AMERICAN GILSONITE

gilsonite logo

American Gilsonite Company (AGC) on jo vuodesta 1888 lähtien toimittanut Gilsonite-tuotteita ja siihen liittyvää palvelua. Gilsonite on American Gilsonite Companyn rekisteröimä tuotenimi. Gilsonite on hiilen ja kovabitumin näköistä hiilivetytuotetta, jota käytetään asfaltin ja kattopäällystemateriaalien modifiointiaineena.  Oy Finnpool Ab:lla on American Gilsoniten edustus Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Baltian markkinoilla.


VÉGÉTAL BIOTEC

vegetal biotec logo

Luontoystävälliset asfaltinpoisto- ja tarttumisen estoaineet. Nestemäiset BIO-tuotteet ovat kasviöljypohjaisia, täysin biohajoavia ja turvallisia käyttää.


ROTEC

ROTEC logo

Saksan viimeiset aktiiviset tulivuoret sammuivat Eifelin alueella 11 000–12 500 vuotta sitten. Purkausten aikana vapautunut laava vaahtoutui vesihöyryn ja hiilidioksidin vaikutuksesta. Entisten tulivuorten paikalla on runsaasti puhtaasti piipitoisista raaka-ainetta, joka on ilmahuokoista soranmuotoista mineraalia – luonnollisesti paisunutta silikaattia.

ROTEC® erottaa ja jalostaa tämän ekologisesti täydellisen raaka-aineen innovatiivisiksi kevyiksi kiviaineksiksi ja ekologisesti arvokkaiksi substraateiksi. Ne soveltuvat laajasti teollisuuden eri tuotteisiin.

Copyright © 2024 Finnpool Oy Ab